چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
Slide 1

دانشــکده علــوم قــرآنــی زابل

Slide 2

نمای دانشـــکده

Slide 3

نمای دانشـــکده

Slide 4

نمای دانشـــکده

Slide 5

نمای دانشـــکده

پژوهشفعالیتهای فرهنگیکانون قران و عترتپایان نامه های دانشکده
بازدیدکنندگان این صفحه:27182 | بازدیدکنندگان امروز:40 | کل بازدیدکنندگان:78055 | بازدیدکنندگان آنلاین:1 | زمان بارگذاری صفحه : 0.62 ثانیه

ثانیه