امروز: دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  نام و نام خانوادگی : عباس یوسفی تازه کتدی

  رشته تحصیلی : علوم و قرآن و حدیث

  مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد علوم  قرآن و حدیث 

  دانشگاه اخذ مدرک: دانشگاه قم

  سمت : ریاست دانشکده علوم قرآنی زابل

   


  رزومه

   

            ***********************************************************************

   

  نام و نام خانوادگی : مریم طاهری زاده

  رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

  دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی :دانشگاه آزاد واحد کرج

  سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی زابل

   


  رزومه