امروز: پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  
  نام و نام خانوادگی : حمید کول

  سمت : کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

  پست الکترونیکی :h.koul3592@gmail.com

  تلفن : 32221128 - 054 داخلی 105

   


  نام و نام خانوادگی : محمد رضا شهریاری

  سمت : مسئول امور خوابگاه ها

  تلفن : 32221128 - 054  داخلی 105