امروز: پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

   

   

   

  نام و نام خانوادگی : محدثه محمد قاسمی

  سمت : کارشناس پژوهش

  پست الکترونیکی : ghasemi10434@gmail.com

  تلفن : 32221128 - 054 داخلی118

   

  ***************************************************************************

   

  نام و نام خانوادگی : سید علی هاشمی

  پست سازمانی : مسئول کتابخانه

  پست الکترونیکی :hashemi8570@gmail.com

  شماره تماس : 32221128 - 054 داخلی 116