امروز: دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  نام و نام خانوادگی : عباس یوسفی تازه کندی

  سمت : ریاست دانشکده علوم قرآنی زابل

  پست الکترونیکی : auosefi6@gmail.com

  تلفن : 32228946 - 054

  32221128 - 054 داخلی 102