امروز: دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

    نام و نام خانوادگی : حمیدرضا حسینی طباطبایی

  سمت : مسئول دفتر ریاست ، دبیرخانه و روابط عمومی

  پست الکترونیکی zabol@quran.ac.ir

  تلفن : 32221128 - 054 داخلی 112