امروز: دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    نام و نام خانوادگی : نرگس گازران

    سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

    پست الکترونیکی :  bardia1873@gmail.com

    تلفن : 32221128-054 داخلی 111