امروز: پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    دکتر عباس یوسفی تازه کندی

    پست الکترونیکی:auosefi6@gmail.com

    شماره تماس : 32228946 - 054

    32221128 - 054  داخلی 102