امروز: پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  نام و نام خانوادگی : نرگس گازران

  سمت : کارشناس امور پشتیبانی

  پست الکترونیکی :  bardia1873@gmail.com

  تلفن : 32221128-054 داخلی111

   

  ***********************************************************************************

   

   

   

   

   

  نام و نام خانوادگی : حبیب غلامی

   

   

  سمت : خدمات اداری

   

   

  تلفن : 32221128-054 داخلی107

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نام و نام خانوادگی : رضا خراسانی

   

  سمت :تعمیر و نگهداری

   

  تلفن : 32221128-054 داخلی107