امروز: جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  نام و نام خانوادگی : سید ابراهیم حسینی

  سمت : مدیرتوسعه منابع و پشتیبانی

  پست الکترونیکی :mali.zabol@gmail.com

  تلفن :32221127 - 054

  32221128 - 054 داخلی 103