امروز: جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  نام و نام خانوادگی : سید علی هاشمی

  پست سازمانی : کارشناس کتابخانه و امور پژوهشی

  پست الکترونیکی :hashemi8570@gmail.com

  شماره تماس : 32221128 - 054 داخلی 116