امروز: جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  


  بسمه تعالی

  لیست شماره تماس با دانشکده علوم قرآنی زابل

  لیست شماره تماس های دانشکده علوم قرآنی زابل.pdf

  شماره تماس

  پست سازمانی

  نام و نام خانوادگی

  ردیف

  داخلی

  مستقیم

  حوزه ریاست

  102

  32228946

  ریاست دانشکده

  عباس یوسفی تازه کندی

  1

  112

  32221127

  مسئول دفتر ریاست و وروابط عمومی

  حمیدرضا حسینی طباطبایی

  2

  111

  ــــ

  کارشناس آمار و فناوری

  نرگس گازران

  3

  معاونت توسعه و پشتیبانی

  103

  32221128

  معاون توسعه و پشتیبانی

  سید ابراهیم حسینی

  4

  122

  ــــ

  کارشناس دانشجویی و فرهنگی

  حمید کول

   

  107

  ــــ

  کارپرداز- خدمات

  حبیب غلامی

  6

  105

  ــــ

  مسئول خوابگاه

  محمدرضا شهریاری

  7

  105

  ــــ

  خدمات

  رضا خراسانی

  8

  معاونت آموزشی و پژوهشی

  117

  ــــ

  معاون آموزشی و پژوهشی

  مریم طاهری زاده

  9

  119

  ــــ

  کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

  مهدی مهماندوست  خوجه داد

  10

  118

  ــــ

  کارشناس پژوهش

  محدثه محمد قاسمی

  11

  116

  ــــ

  مسئول کتابخانه

  سید علی هاشمی

  12

  زابل : بلوار ارتش انتهای بلوار ارتش دانشکده علوم قرآنی زابل             کد  پستی  :  98615349

  تلفن : 32221127 054           نمابر :  32228946-054                                   ZABOL@QURAN.AC.IR