امروز: جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  
     دانلود فایل : آیین نامه اجرایی طرح پایش قرآنی دانشجویان.pdf           حجم فایل 802 KB
     دانلود فایل : راهنمای حضور و غیاب سیستم گلستان.pdf           حجم فایل 3163 KB
     دانلود فایل : سرفصل دروس ارشد رشته علوم قرآن.pdf           حجم فایل 582 KB
     دانلود فایل : سرفصل دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث(مطالعات قرآن).pdf           حجم فایل 4878 KB
     دانلود فایل : آیین نامه تدوین پایان نامه های ارشد.pdf           حجم فایل 918 KB
     دانلود فایل : آیین نامه اجرایی پایان نامه های ارشد.pdf           حجم فایل 547 KB
     دانلود فایل : فرم گزارش بازدید درس کارورزی.pdf           حجم فایل 47 KB
     دانلود فایل : فرم مشخصات متقاضیان حق التدریس.pdf           حجم فایل 258 KB
     دانلود فایل : فرم ترکیبی1.pdf           حجم فایل 250 KB
     دانلود فایل : طرح درس.pdf           حجم فایل 59 KB
     دانلود فایل : آیین نامه شرایط مدرسان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.pdf           حجم فایل 165 KB