امروز: پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   


  نام و نام خانوادگی : مریم طاهری زاده

  سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی زابل

  پست الکترونیکی : tahataheri2020@gmail.com

  تلفن :32221128-054 داخلی 117